Politique des cookies

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Deze website investr.pro ("onze website") maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

1.2 Begrippenlijst

In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis:


"Cookie" betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.;

"Cookiewetgeving" betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG");

"Persoonsgegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG ; en

"Wij/Ons/Onze" betekent Investr, een nv die in België geregistreerd staat onder BE 0635.946.846, waarvan het geregistreerde adres Xavier De Cocklaan 70/1, 9831 Deurle is. Te bereiken op telefoonnummer + 32 9 278 69 30 of via email info@investr.be.

2. Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan ons. Voor meer details, zie paragraaf 4.2.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, verwijzen wij u naar ons Privacy verklaring.

Alle cookies gebruikt door onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving. Wij kunnen sommige of alle van de hieronder vermelde soorten cookies gebruiken. Voor meer specifieke details over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.

2.1 Strikt noodzakelijke cookies

Een cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van onze website, ondersteunende functies zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen, uw winkelmandje ,betalingstransacties of het invullen van formulieren. Met andere woorden worden deze cookies gebruikt om onze website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld.

2.2 Analytische cookies

Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, hoe efficiënt u bijvoorbeeld kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen. Analytische cookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen en helpen ons om onze website en uw ervaring ervan te verbeteren.

2.3 Tracking cookies

Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de website bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.

2.4 Functionele cookies

Functionele cookies stellen ons in staat u op onze website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionele cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn, maar vallen niet noodzakelijkerwijs allemaal in die categorie. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

2.5 Targeting cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw activiteiten op onze website om u van gerichte reclame te kunnen voorzien.Net als bij analytische cookies helpt deze informatie ons om u beter te begrijpen en om onze website en reclame relevanter te maken voor uw interesses. Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te laten zien.

2.6 Third party cookies (cookies van derden)

Cookies van derden worden niet door ons geplaatst, maar door derden die diensten aan ons en/of aan u leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door reclamediensten om u op maat gemaakte reclame op onze website aan te bieden, of door derden die analytische diensten aan ons leveren (deze cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische cookies).

2.7 Persistente Cookies

Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een blijvende cookie zijn. Persistente cookies zijn cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan en worden geactiveerd telkens wanneer u onze website bezoekt.

2.8 Sessiecookies

Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een sessie cookie zijn. Sessiecookies zijn tijdelijk en blijven slechts op uw computer of apparaat staan vanaf het moment dat u onze website bezoekt tot u uw browser afsluit. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

3. Welke cookies gebruikt onze website?

3.1 First party cookies

De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
complianceCookie This cookie tells users that Investr is using cookies, and that by continuing to use the website they accept them. Nee 1 maand
hl Stores language of user Nee 1 jaar
_hjid Hotjar cookie Nee Sessie
_tas 10 minuten
_ta With this cookie we analyze activities on our website, so we can improve our web pages. We do not share this information with third parties. 1 week
_tac <1 week/td>
_tty 1 jaar
_fbp Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
The main purpose of this cookie is: Targeting/Advertising
Nee 3 maanden
_gat This cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes.
The main purpose of this cookie is: Performance
Nee 10 minuten
_gid This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.
The main purpose of this cookie is: Performance
1 dag
_gcl_au Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
The main purpose of this cookie is: Targeting/Advertising
3 maanden
_ga This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.
The main purpose of this cookie is: Performance
5 minuten
PHPSESSID PHP session cookie associated with embedded content from this domain.
The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary
Ja Sessie

3.2 Third party cookies

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

4. Toestemming en het behoud van controle

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een popup die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U krijgt de mogelijkheid om verschillende categorieën cookies die wij gebruiken toe te staan en/of te weigeren. U kunt te allen tijde terugkeren naar uw Cookie-voorkeuren om deze te bekijken en/of te wijzigen.

Naast de bovenvermelde besturing die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

De onderstaande links geven instructies over hoe u cookies in alle gangbare browsers kunt beheren:

5. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie verklaring te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina toegelicht. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

  • het recht op inzage;
  • het recht op correctie;
  • het recht om te wissen (vergetelheid);
  • het recht om de verwerking te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht op gegevensportabiliteit;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
  • het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy verklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacy verklaring.